Angel Ros
Imatge de l'alcalde de Lleida Àngel Ros
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, passarà pel quiròfan per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, fet que l’obligarà a absentar-se uns dies de la seva responsabilitat municipal, segons han informat des de l’Ajuntament de Lleida.

Per aquest motiu, Ros ha signat aquest dijous un decret on delega les funcions d’alcaldia a la primera tinent d’alcalde de la Paeria, Montse Mínguez, que d’aquesta manera exercirà d’alcaldessa accidental de Lleida del 18 al 21 de maig.

La delegació es produeix als efectes previstos en l’article 47.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.

L’alcalde de Lleida,va sotmetre’s al 2013  a una delicada intervenció cardíaca que el va tenir 20 dies de baixa. L’operació era de la vàlvula mitral.
En aquell cas, es van assignar les seves funcions a la primera tinent d’alcalde, Marta Camps.

L’any 2014 va ser ingressat a la UCI Coronària de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on se li van dur a terme diverses proves mèdiques per descartar que patís una endocarditis.

Ros va ingressar amb unes dècimes de febre, i se li van realitzar proves per descartar que tingués una inflamació del revestiment intern de les vàlvules cardíaques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here