Globallleida-Àrea d'emprenedoria i empresa-

l projecte de llei de pressupost de la Generalitat pel 2017 fixa un límit de despesa no financera i no finalista de 24.442 milions d’euros, un 2,93% més que el que es va marcar en els comptes per al 2016 fallits i que no es van tramitar per no tenir més suport que el de JxSí al Parlament. Fent la comparativa amb el darrer projecte de pressupost aprovat, el de 2015, la previsió presentada ara marca 1.051,8 milions (4,3%) més de despesa. A més, els pressupostos aprovats pel Govern i presentats aquest dimarts al Parlament, preveuen que per al proper any hi hagi uns ingressos de 22.687,9 milions, cosa que suposa un 4,1% més i 930,9 milions més que la xifra que es va marcar pel 2016. Si la comparació es fa amb els comptes de 2015, l’increment és del 7,8% i 1.645 milions. De tota aquesta despesa, 22.610,6 milions van destinats a la despesa departamental. Pel que fa a la despesa social, en aquestes partides concentra un 74,7% del pressupost, 345 milions més que el 2016 i 1.170 milions més que el 2015. Per acabar de quadrar les xifres, Economia compta en aplicar un límit de dèficit del 0,5% del PIB -amb uns 1.095,2 milions de dèficit assignat- i unes bestretes de l’Estat amb un increment de 749 milions, i els 659 milions dels ajustos del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

La presentació que ha fet dels pressupostos el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, ha estat basada únicament en les xifres aprovades per l’executiu per al 2017 i en la seva comparativa amb el pressupost de 2015, en cap cas ha valorat les dades respecte dels comptes fallits. Tot i això, és just en aquesta comparació on es veuen els increments i variacions que han fet que aquests comptes, previsiblement, es puguin tramitar i que, en el seu dia, els de 2016 es quedessin a un calaix.

Els pressupostos que ha presentat Junqueras aquest dimarts, després d’aprovar-los el Govern, preveuen un creixement del PIB català d’un 2,7%, una xifra més baixa que el 3,4 que s’haurà registrat en acabar en 2016.

Les dades macroeconòmiques baixen al pressupost en forma d’ingressos concrets. En aquest camp, els 22.687,9 milions previstos per al 2017 són el resultat dels 17.974,3 milions (un 17,8% més que en 2015, i una xifra semblant a la que apareixia al projecte de 2016) provinents de les bestretes de l’Estat i les liquidacions negatives de 2008 i 2009, dels 3.575,2 milions dels impostos propis i cedits totalment (21,8% més que al 2015) i els 1.138,4 milions d’altres fons específics i ingressos no finalistes per part de l’Estat. En aquesta darrera part, l’anterior Govern d’Artur Mas incloïa diners de la Disposició Addicional tercera de l’Estatut, les bestretes del fons de competitivitat i la venda de patrimoni o concessions. Aquestes partides, però, Junqueras ha decidit no incloure-les “pels antecedents” i perquè no creu que s’hi pugui comptar amb elles.

Del detall concret de les bestretes de l’Estat, Junqueras ha volgut avisar que la previsió del Govern no ha estat feta en base al pressupost prorrogat que té l’Estat, perquè entén que “els ingressos i la recaptació no seran els de 2016 sinó que milloraran” fruit del creixement econòmic previst. És per això que el Govern català assegura que ha preferit fer una previsió “adequada, prudent, raonable i justificat” en base a les dades que preveu en recaptació. Per aquest motiu, la xifra té un increment de 749 milions d’euros més del que ha arribat en 2016, i s’ha mostrat convençut que les xifres de l’Estat “s’actualitzaran” en breu i tindran per a Catalunya una xifra semblant a la prevista pel Govern.

Pel que fa a les despeses generals dels comptes, el pressupost marca que els ingressos no financers i no finalistes seran en 2017 de 22.687,9 milions. Aquesta dada amb l’increment dels 1.095,2 milions del dèficit assignat que preveu el Govern i els 659 milions dels ajustos SEC, sumen el total de 24.442 milions d’euros. D’aquests diners, els departaments de la Generalitat podran disposar de 22.610,6 milions. La resta, anirà destinat a altres fons (1.032,1 milions) i al pagament d’interessos. Aquesta darrera part del pressupost assigna 799,3 milions a aquests interessos, 64 menys que el que es pressupostava per al 2016 als comptes fallits i 900,7 menys que el que hi havia per al 2015.

Els departaments

En l’anàlisi per departaments i àrees, la despesa social, en aquestes partides concentra un 74,7% del pressupost, 345 milions més que el 2016 i 1.170 milions més que el 2015. Concretament, els tres departaments millor dotats són el de Salut amb 8.750,5 milions d’euros (408,4 més que al 2015), Ensenyament amb 4.771 milions (338,6 més), i Treball i Afers Socials amb 2.299,7 milions (193,8 més). La resta de departaments reben partides menys grans, però totes creixen respecte del pressupost de 2015. El que menys incrementa, però, és el de Presidència, que té un pressupost de 411,7 milions, 7,5 més que fa dos anys.

Per la seva part, Vicepresidència i Economia rep una assignació de 195 milions (57,9 més), Afers Exteriors i Relacions Institucionals té una partida de 64 milions (28,8 més), i Governació i Habitatge arriba als 424,7 milions (34,7 més). El departament d’Interior és un dels millor dotats també, amb 1.246,4 milions (85,5 més), així com també ho són el de Territori i Sostenibilitat amb 1.668,6 (197,3 més) i el d’Empresa i Coneixement amb 1.274,6 (74,4 més).

El departament de Cultura rep en aquest pressupost 250,6 milions (21,9 més), i el de Justícia es queda amb 949,6 milions (35 més). Per últim, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació rep 304 milions (36,3 més que en 2015).

El dèficit i el deute

Oriol Junqueras ha comentat també que el dèficit previst sobre el que ha basat el pressupost per al 2017 és del 0,5% del PIB català. Aquesta xifra és, segons el vicepresident, la que “està vigent segons la darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera”, tot i que ha admès que en no tenir ratificació del Congrés dels Diputats, “podria variar”. Amb tot, el conseller creu que aquest és el dèficit amb el que pot comptar i ha recordat que el Govern calcula que la xifra “justa” rondaria l’1,8%.

Pel que fa al deute, el pressupost de 2017 preveu un xifra una mica menor del que es contempla per aquest 2016 i del que hi va haver per al 2015. Així, els comptes marquen en el 35,4% del PIB i 77.495 milions el deute de la Generalitat en 2017. Al 2015 va ser del 35,7% i al 2016 del 35,8%.

Per últim, Junqueras ha assegurat que els comptes presentats aquest dimarts calculen que el 52% del deute serà sufragat directament amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), tot i que ha admès que la seva ha estat una previsió que no depèn més que de l’Estat espanyol.

La política fiscal i la llei d’acompanyament

El Govern preveu recaptar 180 MEUR anuals amb el conjunt de modificacions fiscals que preveu la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2017. Un increment de recaptació que serà de 120 MEUR el 2017. Les modificacions i les noves figures fiscals representen canvis en gairebé una desena d’impostos.

Sobre l’impost de la renda, s’ha inclòs a la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2017 eliminar la deducció addicional del tram autonòmic d’1,5 punts de l’IRPF per la compra d’habitatge habitual per a les rendes superiors a 30.000 euros anuals. Una modificació que afecta 250.000 persones que van comprar un pis abans del 2011 i que encara l’estan pagant. Amb aquest canvi fiscal el Departament d’Economia preveu ingressar 12,6 MEUR el 2018 sumant que també se suprimeix la deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

Els canvis fiscals també afecten a dos tributs que estan judicialitzats. Un nou impost a les nuclears, l’anterior està al Tribunal Constitucional (TC), i una revisió de l’impost sobre grans establiments comercials, tenint en compte que està en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el cas del nou impost a les nuclears grava el risc mediambiental que comporta un seguit d’activitats relacionades amb elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears. Un fons que es podrà destinar a reactivar l’economia però també a prevenir riscos radioactius i mantenir els sistemes de control. Amb aquest nou tribut el Govern preveu recaptar 60 MEUR anuals però només 28 MEUR el 2017, ja que entrarà en vigor amb pagaments fraccionats.

Pel que fa a la modificació de l’impost d’establiments comercials, el principal canvi és que la base imposable passa ser el nombre de vehicles privats que accedeixen a aquests establiments, amb l’objectiu de gravar de manera més exacta l’externalitat mediambiental que generen les grans superfícies. Economia destaca que no és un impost altament recaptatori sinó que es tracta d’introduir un cost ambiental. Concretament, el Govern preveu recaptar 17,3 MEUR el 2018.

Un altre nou impost és el que grava les begudes ensucrades embassades amb l’objectiu de fomentar un canvi d’hàbits més saludables. Les begudes que continguin de 5 a 8 grams de sucre per 100 ml costaran 8 cèntims més i les que tinguin un nivell superior de 8 grams costaran 12 cèntims més que ara. Aquest impost entrarà en vigor l’1 d’abril del 2017 i suposarà una recaptació anual d’uns 40 MEUR i de 30 MEUR el 2017.

El Govern també preveu incrementar la recaptació en 7,68 milions de l’impost sobre estades en establiments turístics, sobre uns ingressos fiscals que es van alçar fins els 43,17 milions el 2015. El projecte de pressupostos de 2017 hauria d’incloure un gravamen sobre els creueristes que passin menys de 12 hores a Catalunya, que passaran a abonar una taxa turística de 0,65 euros, mentre que els viatjants en creuers que estiguin més de 12 al país seguiran abonant una taxa de 2,25 euros. D’altra banda, la modificació de l’impost turístic també preveu que les empreses intermediàries de pisos turístics (com per exemple AirBnb) passin directament a cobrar als usuaris una taxa turística de 2,25 euros per pernoctació. Aquesta modificació legal entraria en vigor el gener de 2017 i també permetria als contribuents abonar la taxa semestralment i no trimestralment com s’ha fet fins ara, així com fer autoliquidacions.

Una altra modificació fiscal és la que afecta l’impost sobre pisos buits, que ja no està suspès per part del Tribunal Constitucional. La recaptació prevista per aquest 2016 és d’11,5 milions d’euros i els pressupostos de 2017 estimen que aquests ingressos fiscals es rebaixin en 337.417 euros, gràcies a la introducció d’un mínim exempt per als tenidors d’immobles que sumin una superfície inferior als 350 metres quadrats, que també quedaran exempts de presentar l’autoliquidació. Així, el nombre de contribuents es rebaixa de 190 a 60 i el tribut es concentrarà en els grans tenidors d’immobles.

El Govern també modificarà l’impost sobre transmissions patrimonials (TPO), que vol aportar progressivitat al tribut i homogeneïtzar els tipus impositius. Pel que fa als béns immobles, s’estableix una tarifa del 10% per a valors fins a un milió d’euros, mentre que la tarifa serà de l’11% per als valors superiors a partir d’un milió. Igualment, s’estableix un tipus del 5% per a totes les transmissions de béns mobles (no només vehicles) i una bonificació del 99% per a arrendaments d’habitatges del parc públic destinats a lloguer social. L’increment dels tipus generarà un guany de recaptació de 4,8 milions el 2017. Addicionalment, els Actes Jurídics Documentats passaran de l’1,8% al 2,5% de tributació per a empreses per evitar l’elusió fiscal a favor de l’IVA en detriment del TPO.

El Govern també preveu actualitzar l’impost sobre el joc per evitar la pèrdua de recaptació real. Concretament, s’actualitzen les tarifes unitàries que afecten les màquines escurabutxaques dels bars i les que estan als bingos i casinos. Es calcula que amb aquest canvi s’ingressaran 12,5 MEUR el 2017.

Per últim, l’impost per gravar els actius no productius de les empreses tindrà un caràcter progressiu i un tipus màxim de l’1%. S’aplicarà a quatre tipus d’actius: béns immoles, vehicles de motor igual o superior a 200 cavalls, embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més i aeronaus. La base imposable es calcularà sumant el valor de tots els actius no productius i s’estableix un mínim exempt de 500.000 euros si s’inclou un immoble en el total d’actius o de 100.000 si no s’incorpora cap immoble. Es preveu que la recaptació del nou impost es faci a partir de 2017.

info ACN
ilerdent

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teleponent t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcions omplint el present formulari seran tractades per Mediaponent, SL (Teleponent) com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar els comentaris que realitzes en aquest bloc. Legitimació: Consentiment de l'interessat. • Com a usuari i interessat t'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Mediaponent) dins de la UE.Veure política de privacitat de Siteground. (Https://www.siteground.es/privacidad.htm). El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no atendre pugui la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en direcció@teleponent.cat així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://www.teleponent.cat/politica-de-privacitat/, així com consultar la meva política de privacitat.