sucs
Imatge de l'església de Sucs. FOTO: Paeria
La Plataforma per la renovació de les conduccions d’aigües de Sucs ha presentat una carta per demanar una reunió urgent amb l’Ajuntament de Lleida. Demanen que la Paeria de Lleida es comprometi a arreglar les deficiències en les conduccions d’aigua potable i clavegueram del poble.

A la carta, la Plataforma denuncia l’abandonament de la xarxa, diversos trencaments al clavegueram que estan per reparar  i la presència de plom a les conduccions d’aigua potable.

La missiva va acompanyada de 287 signatures dels veïns i els escrits d’adhesió a la plataforma de  les 9 entitats del poble (AMPA Escola el Vilot, AMPA Escola Bressol, ARCS, Associació de Dones, Sindicat de Regs, Associació de Jubilats, Club de Bitlles, Societat de Caçadors i l’EMD de Sucs).

Sucs forma part de les entitas municipals descentralitzades. Un tipus d’entitat d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir un govern local per sota d’un municipi, una autonomia a l’interior d’un municipi.

La Constitució de 1978 reconeix el principi d’autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) declara a l’article primer que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l’article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d’entitats locals aquelles entitats d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l’article 45 d’aquesta llei.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here