tora
Imatge del nucli antic de Torà
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha finalitzat les obres de pavimentació de diferents carrers del nucli antic del municipi de Torà (Segarra). L’obra l’ha executat el Grup Tecno Conrad, SL per un import de 101.812,52 euros finançats per l’Incasòl, mitjançant les aportacions del conveni de transferències amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i per l’Ajuntament de Torà. La rehabilitació s’ha centrat en els carrers d’Orfrera, Sant Sebastià i part dels carrers Cap i Baix, al centre històric del municipi. Són carrers estrets que discorren en una successió de trams coberts amb porxos i trams descoberts que es trobaven en un estat de conservació de la pavimentació deficient.
Aquests carrers mostren tots els trets característics dels vials situats en un casc antic, amb traçats i formes irregulars, en els quals el carrer es presenta com el fil conductor pel desenvolupament dels diferents plans de façana.

Les obres de rehabilitació han consistit en la substitució de tot el paviment, combinant diferents tipus de pedra de Solsona i part de les pedres existents un cop netejades. També s’han actualitzat les xarxes de clavegueram, la d’aigua potable i la d’enllumenat.

Els carrers objecte d’aquesta actuació conformen part del nucli antic de Torà. El carrer d’Orfrera va des de la plaça del Vall a la part que limita el creixement del municipi al segle XVI-XVII amb el creixement de segle XIX-XX, fins a la plaça de l’Església. Cal dir que en el darrer tram aquest carrer canvia el nom per passar-se a anomenar carrer de Sant Sebastià. El carrer Baix es situa en un traçat perpendicular als anteriors i coincideix parcialment amb el límit o muralla del creixement del segle XIV-XV amb el creixement del segle XVI-XVII de Torà.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here