Operaris treballant a la zona pròxima a l'esllavissada del Castell de Mur

Una empresa especialitzada en treballs d’alçada ha començat a treballar aquesta setmana a l’esllavissada de Castell de Mur (Pallars Jussà) per sanejar el terreny i poder retirar les roques de la carretera LV-9124 i d’aquesta manera poder reobrir el pas. Es tracta de treballs previs de sanejament i estabilització posterior a través de mitjans manuals d’especialistes que treballen en alçada amb línies de vida i cabrestants. Està prevista una durada de les feines de sanejament i contenció mitjançant xarxa de filferro bulonada fins a finals del proper mes de maig. Posteriorment es procedirà a netejar la carretera de roques i terra i a la reconstrucció de la mateixa.

Personal tècnic especialitzat, tant de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com de la càtedra d’enginyeria del terreny de la UPC de Barcelona han acreditat que subsisteixen zones de l’actual cingle, fonamentalment en els dos extrems laterals i en una zona central, on és necessari procedir a una neteja i sanejament de blocs inestables amb anterioritat als treballs propis de retirada general del volum situat a cota inferior.
VÍDEO DE L’ESLLAVISSADA:

Paral·lelament continuen els treballs d’habilitació del pas provisional d’uns 6 km de llargària entre el nucli de Moror i Cellers (C-13), amb l’estesa de material granular d’aportació compactat sobre l’esplanada del camí, desbrossada dels marges i construcció d’obres de drenatge. Les obres previstes finalitzaran a finals d’aquesta setmana, si bé el trànsit de vehicles lleugers ja circula amb comoditat des dilluns, dia 23 d’abril.

Mentre no finalitzin els treballs de sanejament en capçalera del cingle és evident que no es pot procedir a la reconstrucció del tram de la carretera local afectat per l’esllavissada en una longitud d’uns 200 metres.

Tanmateix, s’està avançant en la solució tècnica que minimitzi l’impacte ambiental i visual de l’entorn, sempre sota condicions de la màxima seguretat front a possibles repeticions de l’episodi. S’està buscant possibles emplaçaments per al material arrossegat sense transports excessius a abocador. La vessant de sota de la carretera està previst que es repobli amb terres vegetals i plantacions amb espècies autòctones de tota al vessant afectada, per aconseguir la més rapida integració de les obres.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here